TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager05 years 9 months ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager05 years 11 months ago
Basic pageCrop Research Directorate mhladmin05 years 11 months ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager05 years 11 months ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager05 years 11 months ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate mhladmin05 years 11 months ago
Basic pageDirector General mhladmin05 years 11 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager05 years 12 months ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager06 years 1 week ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager06 years 2 weeks ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager06 years 3 weeks ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager06 years 1 month ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager06 years 1 month ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager06 years 1 month ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager06 years 1 month ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager06 years 1 month ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager06 years 1 month ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager06 years 1 month ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager06 years 1 month ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager06 years 1 month ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager06 years 3 months ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager06 years 3 months ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager06 years 4 months ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager06 years 4 months ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager06 years 5 months ago