Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleIbsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO) Manager02 weeks 3 days ago
ArticleGamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame Manager02 weeks 3 days ago
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager03 weeks 5 days ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager02 months 1 day ago
Basic pageResearch Directorates admin03 months 1 week ago
Basic pageAdministrative Directors Manager03 months 1 week ago
Basic pageGallery admin03 months 1 week ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager03 months 1 week ago
Basic pageCrop Research Directorate admin03 months 1 week ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager03 months 2 weeks ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager03 months 2 weeks ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin03 months 4 weeks ago
Basic pageDirector General admin03 months 4 weeks ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin03 months 4 weeks ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager04 months 1 week ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager04 months 3 weeks ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager04 months 4 weeks ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager05 months 1 week ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager06 months 2 days ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager06 months 2 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager06 months 2 days ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager06 months 2 days ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager06 months 2 days ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager06 months 2 days ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager06 months 2 days ago