Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager02 months 1 week ago
ArticleSirna Badhaasa Qonnaan Bultoota Adda Duree Marsaa 12ffaa Irratti Giddugaleessonni IQQO Badhaafaman Manager02 months 4 weeks ago
ArticleGamaggamni Hojii Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n Deeggaramee Geggeeffamaa ture Milkiin Goolabame Manager02 months 4 weeks ago
ArticleGamaggamni Hojiilee Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II) Deeggaramu Geggeeffamaa Jira Manager03 months 4 days ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame Manager05 months 2 weeks ago
ArticleOromia Agricultural Research Institute (IQQO) has conducted field day program Manager05 months 3 weeks ago
ArticleInistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Guyyaa Ayyaana Qonnaan Bultootaa Gaggeesse Manager06 months 2 days ago
ArticleWoorkishooppiin Gamaggama Caasaa Ijaarsa ‘Design’ Jallisii AGP-IIn Deeggaramu Geggeeffame Manager07 months 4 days ago
Basic pagepublications Manager07 months 4 days ago
PublicationIQQO Publications Manager07 months 4 days ago
PublicationAGP II Publications Manager07 months 4 days ago
Basic pageGallery admin07 months 4 days ago
ArticleGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager07 months 1 week ago
Basic pageGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager07 months 1 week ago
ArticleRelease of Improved Crop and Forage Varieties Manager09 months 1 week ago
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager09 months 2 weeks ago
ArticleGamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame Manager09 months 2 weeks ago
ArticleIbsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO) Manager010 months 3 weeks ago
ArticleGamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame Manager010 months 3 weeks ago
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager011 months 6 days ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager01 year 6 days ago
Basic pageResearch Directorates admin01 year 1 month ago
Basic pageAdministrative Directors Manager01 year 1 month ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager01 year 1 month ago
Basic pageCrop Research Directorate admin01 year 1 month ago