Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager06 days 5 hours ago
Basic pageResearch Directorates admin01 month 2 weeks ago
Basic pageAdministrative Directors Manager01 month 2 weeks ago
Basic pageGallery admin01 month 2 weeks ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager01 month 2 weeks ago
Basic pageCrop Research Directorate admin01 month 2 weeks ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager01 month 2 weeks ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager01 month 3 weeks ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin02 months 2 days ago
Basic pageDirector General admin02 months 2 days ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin02 months 3 days ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager02 months 2 weeks ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager03 months 11 hours ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager03 months 3 days ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager03 months 1 week ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager04 months 1 week ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager04 months 1 week ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager04 months 1 week ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager04 months 1 week ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager04 months 1 week ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager04 months 1 week ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager04 months 1 week ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager04 months 1 week ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager04 months 1 week ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin05 months 3 weeks ago