Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleTeknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru. Manager06 days 3 hours ago
ArticleTeknoolojii Bishingaa Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis Baaseen Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru Manager06 days 6 hours ago
ArticleKenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname Manager02 weeks 5 days ago
ArticleRaawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira. Manager02 weeks 5 days ago
PublicationIQQO Publications Manager01 month 3 weeks ago
PublicationAGP II Publications Manager01 month 3 weeks ago
PublicationAGP proceedings 2009-2011 Manager01 month 3 weeks ago
PublicationSE proceeding 2020 Manager03 months 2 weeks ago
PublicationNatural resource Manager03 months 2 weeks ago
Publicationcrop complete exprement Manager13 months 2 weeks ago
Basic pagecrop complete experiment2019 Manager03 months 2 weeks ago
Basic pagepublications Manager03 months 2 weeks ago
Book pageLivestock Manual two Manager03 months 2 weeks ago
PublicationLivestock Manual two Manager03 months 2 weeks ago
ArticleThe first IQQO Advisory Board meeting was successfully held Manager03 months 2 weeks ago
ArticleQamadiin Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Sassaabamaa Jira Manager08 months 4 days ago
Book pageIQQO Manual Manager08 months 5 days ago
ArticleHojiileen Oomisha Qamadii Walta'insa Qamoolee Sadaniin Hojjatamaa Ture Daawwatame Manager08 months 2 weeks ago
ArticleGuyyaan Dawwaannaa Dirree Qamadii Aanaa Sadan Soodootti Gaggeeffame Manager08 months 2 weeks ago
ArticleGamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Xumurame Manager09 months 2 days ago
ArticleOmishni Qamadii kilaastaraan Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Daawwatame Manager09 months 4 days ago
ArticleGamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamuu Eegale Manager09 months 4 days ago
ArticleIQQO AGP-II supported large scale demonstration Manager01 year 4 weeks ago
ArticleTeknoolojiiwwan Qonnaa Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadisiin bahan Hawaasa Qonnaan bultoota Godinichaa fayyadamaa taasisaa jiru Manager01 year 2 months ago
ArticleDr.Abera Deressa has got Honorable Doctorate Degree from Haramaya University Manager01 year 4 months ago