Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager04 days 4 min ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager04 days 11 min ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager04 days 15 min ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager04 days 16 min ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager04 days 16 min ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager04 days 16 min ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager04 days 17 min ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager04 days 17 min ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager04 days 17 min ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager04 days 23 min ago
Basic pageCrop Research Directorate admin01 month 3 weeks ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin01 month 3 weeks ago
Basic pagepublications Manager02 months 5 days ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager02 months 1 week ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager02 months 2 weeks ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager02 months 3 weeks ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager02 months 3 weeks ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager04 months 4 days ago
ArticleGuyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame Manager06 months 23 hours ago
ArticleReview of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs Manager06 months 23 hours ago
Basic pageVaccancy Manager06 months 4 weeks ago
Basic pageGallery admin07 months 3 weeks ago
ArticleFarewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter Super08 months 1 day ago
ArticleFall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia Super08 months 1 day ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin08 months 1 week ago