Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo Sanyii Ruuzii Cawwaaqaa Baay'isaa jira

**************

Inisheetiivii akka naannoo keenyaatti karoorfamee hojjatamaa jiru keessa omishni Ruuzii isa tokko. Inisheetiivii kana milkeessuufis giddugaleessichi sanyii Ruuzii filatamaa omishaa fi omishtummaan isaa olaanaa ta'e baay'isaa jira.