Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo Sanyii Ruuzii Cawwaaqaa Baay'isaa jira

**************

Inisheetiivii akka naannoo keenyaatti karoorfamee hojjatamaa jiru keessa omishni Ruuzii isa tokko. Inisheetiivii kana milkeessuufis giddugaleessichi sanyii Ruuzii filatamaa omishaa fi omishtummaan isaa olaanaa ta'e baay'isaa jira.