Giddugaleessi Qorannoo Maandisummaa Qonnaa Baakkoo teknoolojii xaafii sararaan facaasu kalaqee jira. Maashiniin kunis motoraan kan hojjatuu fi yaaliirra kan jirudha.