TypeTitleAuthorRepliesLast updated
PublicationAgricultural Transformation of Oromia Manager03 years 1 month ago
ArticlePotato Harvester Manager03 years 2 months ago
ArticleImproved Asella Multi-Crop Thresher Manager03 years 2 months ago
ArticleAsella Teff Thresher Manager03 years 2 months ago
Articleሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝርያዎች እያባዛ ነው Manager03 years 2 months ago
ArticleGuyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame Manager03 years 2 months ago
ArticleQonnaan Bultootni Aanaa Gooroo Kilaastaraan Mi’eessituu fi Urgeessituu Omishaan Fayyadamoo Ta’aa Jiru. Manager03 years 2 months ago
ArticleAgricultural research to mechanize farming Manager03 years 3 months ago
ArticleOfkennanii hojjechuun omisha ofii dabala Manager03 years 3 months ago
ArticleTeknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru. Manager03 years 3 months ago
ArticleTeknoolojii Bishingaa Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis Baaseen Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru Manager03 years 3 months ago
ArticleKenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname Manager03 years 3 months ago
ArticleRaawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira. Manager03 years 3 months ago
PublicationAGP proceedings 2009-2011 Manager03 years 5 months ago
PublicationSE proceeding 2020 Manager03 years 6 months ago
PublicationNatural resource Manager03 years 6 months ago
Publicationcrop complete exprement Manager13 years 6 months ago
Basic pagecrop complete experiment2019 Manager03 years 6 months ago
Book pageLivestock Manual two Manager03 years 6 months ago
PublicationLivestock Manual two Manager03 years 6 months ago
ArticleThe first IQQO Advisory Board meeting was successfully held Manager03 years 6 months ago
ArticleQamadiin Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Sassaabamaa Jira Manager03 years 11 months ago
Book pageIQQO Manual Manager03 years 11 months ago
ArticleHojiileen Oomisha Qamadii Walta'insa Qamoolee Sadaniin Hojjatamaa Ture Daawwatame Manager03 years 11 months ago
ArticleGuyyaan Dawwaannaa Dirree Qamadii Aanaa Sadan Soodootti Gaggeeffame Manager03 years 11 months ago