Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager03 years 3 months ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager03 years 3 months ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager03 years 3 months ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager03 years 3 months ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager03 years 3 months ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager03 years 3 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager03 years 3 months ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin03 years 4 months ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager03 years 5 months ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager03 years 5 months ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager03 years 5 months ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager03 years 5 months ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager03 years 7 months ago
ArticleGuyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame Manager03 years 9 months ago
ArticleReview of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs Manager03 years 9 months ago
ArticleFarewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter Super03 years 11 months ago
ArticleFall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia Super03 years 11 months ago
Basic pageAgricultural Engineering Research Directorate admin03 years 11 months ago
Basic pageFood Science Research Directorate admin03 years 11 months ago
Basic pageAgricultural Economics, Extension and Gender Research Directorate admin03 years 11 months ago
Basic pageNatural Resource Research Directorate admin03 years 11 months ago
Basic pageLivestock Research Directorate admin03 years 11 months ago
Basic pageResearch Directorate admin03 years 11 months ago
ArticleFarewell Program for Previous Center Manager April 2017 admin03 years 11 months ago
Basic pageDeputy Director General admin03 years 11 months ago