Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager02 years 3 months ago
Basic pageGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager02 years 3 months ago
ArticleRelease of Improved Crop and Forage Varieties Manager02 years 5 months ago
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager02 years 5 months ago
ArticleGamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame Manager02 years 5 months ago
ArticleIbsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO) Manager02 years 6 months ago
ArticleGamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame Manager02 years 6 months ago
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager02 years 7 months ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager02 years 8 months ago
Basic pageResearch Directorates admin02 years 9 months ago
Basic pageAdministrative Directors Manager02 years 9 months ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager02 years 9 months ago
Basic pageCrop Research Directorate admin02 years 9 months ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager02 years 9 months ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager02 years 9 months ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin02 years 10 months ago
Basic pageDirector General admin02 years 10 months ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin02 years 10 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager02 years 10 months ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager02 years 11 months ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager02 years 11 months ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager02 years 11 months ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager03 years 4 days ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager03 years 4 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager03 years 4 days ago