Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager09 months 6 days ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager09 months 6 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager09 months 6 days ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager09 months 6 days ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager09 months 6 days ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager09 months 6 days ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager09 months 6 days ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager09 months 6 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager09 months 6 days ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin010 months 3 weeks ago
Basic pagepublications Manager011 months 1 week ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager011 months 2 weeks ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager011 months 2 weeks ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager011 months 4 weeks ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager011 months 4 weeks ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager01 year 1 month ago
ArticleGuyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame Manager01 year 2 months ago
ArticleReview of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs Manager01 year 2 months ago
Basic pageVaccancy Manager01 year 3 months ago
ArticleFarewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter Super01 year 4 months ago
ArticleFall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia Super01 year 4 months ago
Basic pageAgricultural Engineering Research Directorate admin01 year 5 months ago
Basic pageFood Science Research Directorate admin01 year 5 months ago
Basic pageAgricultural Economics, Extension and Gender Research Directorate admin01 year 5 months ago
Basic pageNatural Resource Research Directorate admin01 year 5 months ago