Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager07 months 3 days ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager07 months 3 days ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager07 months 3 days ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager07 months 3 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager07 months 3 days ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin08 months 3 weeks ago
Basic pagepublications Manager09 months 4 days ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager09 months 1 week ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager09 months 1 week ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager09 months 3 weeks ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager09 months 3 weeks ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager011 months 4 days ago
ArticleGuyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame Manager01 year 3 weeks ago
ArticleReview of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs Manager01 year 3 weeks ago
Basic pageVaccancy Manager01 year 1 month ago
ArticleFarewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter Super01 year 2 months ago
ArticleFall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia Super01 year 2 months ago
Basic pageAgricultural Engineering Research Directorate admin01 year 3 months ago
Basic pageFood Science Research Directorate admin01 year 3 months ago
Basic pageAgricultural Economics, Extension and Gender Research Directorate admin01 year 3 months ago
Basic pageNatural Resource Research Directorate admin01 year 3 months ago
Basic pageLivestock Research Directorate admin01 year 3 months ago
Basic pageResearch Directorate admin01 year 3 months ago
ArticleFarewell Program for Previous Center Manager April 2017 admin01 year 3 months ago
Basic pageDeputy Director General admin01 year 3 months ago