@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Qamadiin waqtii bonaa jallisiin kilaastaraan Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota Saaraa Weyibaa lafa heek.

103 fi Faatelejii lafa heektara 40 irratti omishame sassaabamaa jira.
Omisha qamadii waqtii bonaa kanarraas callaa gaariin ni argama jedhamee eegama.