ODUU AAGAA

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

ODUU AAGAA

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa fi Inistiitiyuutiin Saayinsii Ikkoloojii Appilaayidii Chaayinaa damee qorannoo qonnaa
irratti waliin hojjachuuf sanada waliigaltee mallatteessan.